pil pil pil pil
NIELSEN, MATTHIAS MADSEN
(1822-1876)
SNOOR, MARGARETHA LAUESDATTER
(1824-1901)
KROGH, CHRISTIAN CHRISTIANSEN
(1823-1910)
NJELSDATTER, HANSINE
(1821-1907)
NIELSEN, LAUE
(1862-1948)
KROGH, MAGDALENE MARIE
(1865-1946)

NIELSEN, MATHILDE KRISTINE
(1889-1965)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. BARGISEN, JØRGEN JØRGENSEN

NIELSEN, MATHILDE KRISTINE

  • Født: 25.11.1889, Kystvejen 36, Anslet, Aller Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt
  • Dåb: 19.12.1889, i hjemmet
  • Ægteskab (1): BARGISEN, JØRGEN JØRGENSEN den 07.04.1914 i Kolding Sankt Nicolai Kirke, Sankt Nicolai Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
  • Død: 04.09.1965, Østergade 17, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt i en alder af 75 år
  • Begravet: 9.1965, Egtved Kirkegård, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt

punkttegn   Et andet navn for MATHILDE var NIELSEN, Mathilde Christine.

Billede

punkttegn  Notater:

Født: Side 42.
Kirkebogen: Mathilde Kristine Nielsen.
Faddere:
1. Marie Kathrine Krog i Knud
2. Hans Kyhl i Anslet
3. Kathrine Suurballe i Anslet

Mathilde blev født Kystvejen 36 i Anslet.

16 år gammel flyttede hun med sin familie til Overbyvej 17 i Hejls.

Mathilde blev direktrice på systuen "Nord" i Christiansfeld i en alder af 19 år, hvorefter hun kom til Kolding. "Nord" var beliggende Lindegade 39 ("Frej-i-Nord"). I samme ejendom havde Johan Thomsen Schultz' manufakturhandel til huse 1908-1911.

I Kolding arbejdede Mathilde på Andreas Erichsens systue, indtil hun blev gift. Der foreligger et avisudklip fra systuen, hvor alle medarbejdere er fotograferet, inkl. Mathilde og søsteren Hansine. Billedet skulle være taget i 1910 på Rendebanen.

A/S Andreas Erichsen & Co.
Børnekonfektion en gros, Kolding. Stiftet 1909 af Andreas Erichsen og Jens Vorm Gotfredsen. A/S 27. okt. 1914. Selskabet ændrede navn 23.5.1922 til A/S Andreas Erichsen & Co., Petersen & Ravn. 20.8.1928 navneændring til Strøyer & Mørck, Andreas Erichsen & Co. Aktieselskab.
Trikotagefabrikkens start var på Rendebanen, Kolding, i 1909. Senere var Andreas Erichsen bygherre på den markante bygning på Haderslevvej 25, der også blev domicil for Nordisk Solar fra 1924 til 2014. Bygningen, der gik under navnet Borgen, var tegnet af Robert Valdemar Schmidt allerede i 1919, men først i 1924 stod bygningen helt færdigopført. Øverst på bygningen var der oprindeligt en udsmykning, hvor navnet "Andr. Erichsen" var påført. Den blev formentlig fjernet i forbindelse med, at Andreas Erichsen gik konkurs i 1927.
Andreas Erichsen boede privat Læssøegade 4, Kolding, som han lod opføre 1912.
Kilde: arkiv.dk og Historisk Atlas.

Mathilde skulle have boet i Vonsild på et tidspunkt, - sandsynligvis i perioden imellem "Nord" i Christiansfeld og Andreas Erichsens systue i Kolding. I Vonsild boede en del medlemmer af familien Krog på dette tidspunkt, Mathildes mors familie.

I Kolding Vejviser for 1914 Rosendahlsgade 4 (senere Rosengade) boede "Mathilde K. Nielsen, Naadler, og Hansine Nielsen, Syerske".

I Nybrogade havde Mathilde en ung pige ansat, Helga.

Da Mathilde var en dygtig dameskrædder, vedblev hun, efter at hun var blevet gift, med at sy for andre. Også efter at de flyttede "op til Egtved".

Mathilde var denne sides webmasters mormor, og i erindringerne gemmer der sig Mathildes reciteringer af vers fra hendes skoletid, bl.a. disse:

Fischlein (Wilhelm Hey)

Fischlein! Fischlein! du armer Wicht,
schnappe nur ja nach der Angel nicht;
geht dir so schnell zum Halse hinein,
reißt dich blutig und macht dir Pein.
Siehst du nicht sitzen den Knaben dort?
Fischlein, geschwinde schwimme fort.

Fischlein mocht es wohl besser wissen,
sahe nur nach dem fetten Bissen,
meinte, der Knabe mit seiner Schnur
wäre hier so zum Scherze nur,
Da schwamm es herbei, da schnappte es zu.
Nun zappelst du, armes Fischlein du.

Wilhelm Hey (1798-1854)

Afskrift af avisnotitser bragt ved Mathilde Kristine Bargisens død:

"Fru Mathilde Bargisen, Egtved, er død, 75 år, efter en uges sygeleje. Hun var sønderjyde, født i Anslet og blev 1914 gift med Jørgen Bargisen. I de første år boede parret i Kolding, men købte i 1920 landejendom i Refsgårde. Her havde de mange lykkelige år. I 1948 solgte de ejendommen og købte hus på Vejlevej i Egtved, hvor de opnåede at fejre guldbryllup for et års tid siden. Hun efterlader sin mand og fem børn."

Jysk Aktuelt (Vejle), 9. september 1965:
"Efter godt en uges sygeleje er fru Mathilde Bargisen, Vejlevej, Egtved, død i en alder af 75 år.

Fru Mathilde Bargisen, som var gift med fhv. landmand Jørgen Bargisen, var født i Anslet i Sønderjylland. Efter brylluppet i 1914 bosatte ægteparret sig i Kolding, men i 1920 købte Jørgen Bargisen en landejendom i Refsgård ved Egtved, og her havde ægteparret sit hjem til 1948, da Bargisen solgte ejendommen og sammen med sin hustru flyttede ind i et hus på Vejlevej i Egtved. Her fejrede ægteparret for et års tid siden guldbryllup.

Fru Bargisen var en venlig og dygtig kvinde, og navnligt i det daglige arbejde på landejendommen i Refsgård var hun sin mand en god støtte. Foruden sin mand efterlader hun fem børn."

"Begravelse

Fru Mathilde Bargisen begravedes i går på Egtved Kirkegård. Der var sendt mange kranse, og kirken var smukt pyntet. Efter "Tænk når en gang" talte sognepræst O. C. Lindegaard ud fra påskeevangeliet:

Når vi er samlet om fru Mathilde Bargisens båre, lad os da høre et af de smukkeste vidnesbyrd om Guds varetægt i liv og død, således som det står skrevet i den 23. salme: "Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Til hvilens vande leder Han mig. Han kvæger min sjæl, Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du er med mig, din stav er min trøst".

Vor Herre Jesus har lært os, at vi skal vise vor kærlighed til Gud ved at elske næsten. Men omvendt gælder det også, at Gud lader sin kærlighed og godhed blive os til del gennem de mennesker, som vi blev forbundet med med slægtsskabs- eller venskabsbånd eller som mennesker, der tilfældigt krydser vor vej.

Et barn møder Guds godhed ved at være omgivet af kærlige forældre. Sådan er jeg overbevist om, at også I, Mathilde Bargisens mand, børn og børnebørn, har set et glimt af Guds kærlighed gennem alt, hvad jeres mor jævnt og stilfærdigt gav jer af kærligt og godt i årenes løb. I troen på Hans ord om den uudtømmelige kærlighed takker vi dig for alt, hvad du har givet os af kærligt og godt gennem hendes liv.

Der blev sunget "Under dine vingers skygge" og "En liden stund". Familiemedlemmer bar kisten til graven.

Efter jordpåkastelsen takkede lærer Lindhardt, Egtved, for deltagelsen."

Mathilde døde efter 3 hjerneblødninger i løbet af én uge.

Billede

punkttegn  Om :• Dåbsattest, 1889.
Kilde: Egtved Lokalhistoriske Arkiv.

Daabsattest for
for Mathilde Christine Nielsen,
datter af skræddermester Laue Nielsen i Anslet og hustru Magdalene Marie, f. Krogh.
Født 1889 25. november 1889
døbt i Anslet
1889 19. december 1889.

• Konfirmation, 27.03.1904, Aller Kirke, Aller Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt.
Side 7. Her Mathilde Christine Nielsen.• Brev, 26.10.1914, Rosengade 4, Kolding.
Side 1.

Nedenfor følger afskrift af et brev, som Mathilde skrev den 26. oktober 1914 til Jørgen, der var indkaldt til Sikringsstyrken. Brevet er skrevet 6 dage efter Ediths fødsel. Bopælen var på det tidspunkt Rosengade 4 i Kolding.

Afskriften er en nøjagtig afskrift af det håndskrevne brev, - Mathildes skolegang var i tysk skole:

Kolding, d. 26.10.14

Min egen lille Mand!

Tak for Dit Brev lille Skat! Jeg vil saa gjerne skrive en hel Masse til Dig, men det er jo ikke saa nemt i Sengen. Mine Arme er saa trætte. Ellers har jeg det rigtig godt, jeg vilde saa gjerne op og saa skal jeg enda ligge hel til Fredag for jeg har faaet en lille rift og det skal i Stand først. Vi skal rigtig nok have Dem rigtig rask til Deres Mand kommer Hjem, siger Rohsmann. Jeg kan hilse fra din lille Pige, hun ligger her ved Siden af mig og sover saa sødt. Hun er allerede vokset lidt. Hun faar ogsaa hendes lille Sut 4-5 Gange om Dagen, og det er det bare Fløde jeg har, saa hun skal snart blive stor. Hun er saa sød, hendes Haar er lidt brunlig og som Silke, hendes Øjne er mørkeblaa og en lille sød Kysmund, og om ved hendes lille Haand ligger der et Lag saa fed er hun. Naar hun ligger og sover smiler hun den lille søde Skat. Nu skal vi snart have en Vugge til hende. Du bliver glad ved hende lille Jørgen, og jeg længes ogsaa saadan efter og favne Dig, jeg elsker Dig saa højt, Du er det bedste jeg har, og naar først vi maa have Lov til og være sammen hver Dag, saa er der ingen der er Lykkeligere end os lille Skat, det er enda godt at Du kan komme Hjem en Gang imellem, det længes jeg altid saadan efter. Det bliver saa ikke paa Søndag hun skal i Kirke, for jeg kommer jo ikke op før Fredag. Men saa paa Søndag 8 Dage, saa håber jeg Du kan faa fri, men vis ikke saa venter vi til den næste Søndag igjen, men det var jo rart vis det kunde blive paa Søndag 8 Dage. Men nu kan Du jo se lille Jørgen. Vi har faaet flere Flasker Vin og en stor Kage fra Madam Jepsen. I Lørdags havde hendes Søn jo Bryllup. Mette købte en Glas Skaal med Kande, de havde jo været saa opmærksom overfor os. Kristine Petersen har været i Dag med en Flaske Vin, hun er vist hel ked af at hun ikke fik Lov og hjælpe men jeg er glad for det, for hun havde jo fortalt baade løst og fast alle Vejne. Mette plejer mig saa godt. Jeg er saa glad for hende, hun har meget at bestille. Hun har lige haft en stor Vask. I Eftermiddag kommer Luise og hjælper og rulle, og alting gaar saamænd saa godt. Dine Forældre var jo her i Fredags og Mor var ogsaa den Dag, hun havde ogsaa en Høne med og Vin og saa fik vi baade Suppe og Kyllingsteg. Du kan tro jeg kan nok spise noget, og det er jo ogsaa godt. Anne Buhl var her i Lørdags med en fin Buket Blomster og Anne Petersen Du ved nok, har ogsaa været med Blomster og Ingeborg Hansen fra Tilskærerstuen var i Middags med Roser. Johanne Ravn gir en Kage til den Dag hun skal i Kirke, for i de her dage faar vi jo saa meget. Ved du vad lille Musse, nu faar vi ogsaa Brændsel, dernede ved Oppenhagen, vi skulde selv bestemme, om vi vilde have Kul eller Koks. Vi syndes Kul var det bedste, for Koks varmer jo ikke saa meget, saa har vi selv lidt Briketter. Smidt var i Formiddag med 2 hektoliter, og saa faar vi mere naar det er brugt. Det er underlig som det bliver ved. Det er rigtignok en god Hjælp ikke sandt. Ja vi faar saa meget og takke for lille Skat og saa saadan sund lille Pige, vi have jo ikke fortjent noget selv. Hidindtil Herren har hjulpet saa vel, indtil i Dag, til i Dag, skjøndt jeg har syndet i Stort og Smaat, jeg dog fra Ham har modtaget alt godt. Jeg længes saadan efter at se Dig igjen min egen lille Mand, saa er jeg nok lidt mere slank end sidste Gang. Ja det bliver rigtignok en hel Lettelse. Jeg længes efter at komme op. Ja nu kan jeg ikke faa mere til at staa paa den lille Strimmel Papir. Mange Hils og Kys fra mig og Musse. Hilsen fra Peter og Mette. Lel vel. Kom snart.• Brev, 26.10.1914.
Side 2.

• FT-1916, 01.02.1916, Rosengade 4, Kolding, forhus, 1. sal.• Brev, 06.09.1916.
Kuvertforside.• Brev, 06.09.1916.
Side 1.

Onsdag Middag

Kære lille Mand

Allerførst vil jeg fortælle dig, at jeg sender Støvlerne afsted, samtidig med Brevet. Nu haaber jeg, du faar dem, jeg har kommen lidt Smaating i Støvlerne, for jeg syntes, der var lige Plads dertil. Jeg talte med Fru Skov i Dag, hun sagde, at der var lidt mere ved det Hus, Jensen havde kjøbt, end der skulle være, saa de laver mere istand, end han havde ventet. I de første 3 Uger kan det nok ikke blive, vi kan komme til Flytten, men hvis du nu spurgte om Orlov til den 5. el. 7. Oktober, saa tænker jeg, det kan komme til og passe, for det var jo dejligt, hvis du ventede saa længe, at vi kunde faa Lov til og være lidt sammen i vort nye Hjem, ikke sandt, min lille Skat, inden du rejser fra mig igjen. Saa var der disse her Fremmede, du talte om, jeg ventede jo sidste Gang den 20., men det blev jo lidt over Tiden, men jeg tænker omkring 20. igjen og saa igjen til den 17. Oktober, saa du skulde jo gjerne komme lidt før, min Skat, du ved jo nok hvorfor. Hvornår mon Sovekammeret skal gjøres istand sammen med Slagterens ovenpaa ved Jensens, vil du ikke skrive til mig, lille Ven, om det skal være engang i denne Maaned, eller jeg kan vente, til de selv melder sig: Han er vel ogsaa indkaldt, den anden Lejlighed kan jo godt vente, til du kommer Hjem. Mette og Luise og Søster og mig var oppe og se til Haven sidste Lørdag Aften, dine Kartofler, der laa paa Havegangen, maa vi da nok spise, jeg kan ikke rigtig huske det. Skal vi lade nogle af Stangbønnerne sidde og blive modne? Du svarer vel mig paa det hele næste Gang. Vi skal nok passe det hele godt. Fredag aften faar vi Penge ved Oppenhagen, saa faar jeg jo for en Dag i sidste Uge ogsaa.

Jeg kan ogsaa bruge lidt nu, for jeg har slet ikke faaet nogen løn for Syning endnu, jeg har 4 Kr. tilgode ved Frk. Petersens Søster for Silkelivet og 5 Kr. ved Fru Hansen.

Jeg maatte tage lidt af dem i Kassen, for dem jeg havde var jo snart væk, inden du rejste, jeg betalte den sidste Krone til Fagforeningen i Lørdags og 1 Kr. til Brændselsmanden. Rammen til og ? til Maskinen kostede 1 Kr., og saa gaar det saadan, men jeg skal nok være flittig, lille Skat. Jeg har købt nye Gardiner til den pæne Stue, for de vilde stige saa meget. Mette var med nede og købe dem, de kostede 11 Kr., ogsaa flytte Gardiner. Nu er der vist ikke mere denne Gang. Nu mange Hilsen og søde Kys fra din egen lille Kone. Lev vel. Skriv snart.

Luise kommer vist i Aften, det er hendes Fødselsdag. Webmaster: Louises fødselsdag var den 7. september. Brevet skrevet onsdag den 6. september.• Brev, 06.09.1916.
Side 2.• Brev, 09.09.1916.
Side 1. Datoen er skønnet ud fra indholdet, men er ret usikker.

Lørdag Aften

Min kære lille Mand!

Mange Tak for dit Brev, min Skat. Det er jo det første, jeg længes efter, naar du er rejst. Det glæder mig, at du kom godt derover, og du har det godt. Ja, vi er jo endda heldige, min lille Skat, selv om vi har det noget besværligt nu for Tiden, men jeg mener alligevel, at denne her Maaned kan snart gaa, saa faar du vistnok Orlov og kommer Hjem og flytte, saa faar du da vist nok 6 Dage. Du kan tro, jeg længes efter dig, min lille Skat, jeg kan ikke forstaa, at jeg ikke benyttede Tiden bedre, den sidste Aften vi var sammen, men jeg var saa søvnig, saa jeg vidste næsten hverken ud eller ind.

Men du kan tro, jeg var slet ikke glad, da jeg gik tilbage op ad Trappen, men jeg skulde jo, og det gik jo ogsaa helt godt denne Gang. Vi har det ellers godt alle sammen. Du kan tro, lille Søster længes efter lille Far. Naar jeg siger, hvor er lille Far, kommer straks Hjem til Edith, ellers siger hun, kommer Kl. 6. Vi har jo ikke mærket Ensomheden saa meget endnu, da Mette har sovet her om Natten og spist her. I dag er hun jo færdig med og brodere, hun cykler Hjem i Morgen tidlig. Du kan tænke dig, i Formiddag var jeg ogsaa nede paa Højskolehjemmet en Times Tid og lære og bruge Aperatoren?, saa fik jeg saadan Lyst til og prøve og brodere, saa jeg var ogsaa dernede i Eftermiddag, du kan tro, det var morsomt. Nu kan jeg allerede sy Hedebo Syning og Fransk ? og mange Slags. Nu skal jeg øve mig i min Fritid. Det var en meget dygtig Dame, der underviste, og saa ualmindelig flink. Jeg syede paa et stykke Lærred en hel del forskellige Figurer. Der skal slet ikke være Trykfod paa, man styrer Tøjet i en Ramme, med fri Haand, og saa lærte jeg og lægge til Plisseer og Rynkning midt i Tøjet og i Sømfolden. Jeg er glad for, jeg kom derned. Jeg skulde have en Bluse færdig til S.... B......, og jeg skulde absolut have den færdig til i Aften, saa jeg kom lidt for sent ned til Oppenhagen, men det er jo før Kontortid nu som før, det vidste jeg ikke, men nu gaar jeg om og taler med ham paa Mandag. Jensens flytter vistnok om 3 Uger, saa det bliver jo omkring ved den 1., vi skal flytte, saa haaber jeg, du kommer Hjem, lille Skat, men selv om du skulde komme Dagen efter, saa kan du jo ordne Sagerne. Mette var om og se Huset i Middags, hun syntes godt om det. Jeg længes efter min lille Sovekammerat, kan du tro, og jeg glæder mig allerede, til du kommer igen, hjem til din lille Kone. Det vil blive en dejlig Aften, min egen lille Skat. Mange Hilsen og et rigtig varmt Kys fra også lille Søster og din lille Musse.

Hun er saa sød, den lille Søster, du længes vist efter hende, min Skat.

Hilsen fra Mette, Luise og Helga og os alle. Lev vel, min egen lille Skat.• Brev, 09.09.1916.
Side 2.• Brev, 10.09.1916.
Side 1.

Sjølund, den 10. Sep. 16

Kære Jørgen

For at spare paa Tid og Penge vil jeg skrive i Dag og sende det med Mathilde. Vi har været ude at binde Korn, og først nu er det jo godt tørt. Vi fik vores Rug og Byg ind i gaar. Vi maatte løse hvert Neg, for de var groet i lange Spirer baade Rug og Byg. Vi haaber jo at faa Havren godt bjerget, de er jo baade stor og stærk, de skal jo alt sættes i Hus, før B...korn Rug og Byg skal huses. Vi er jo Gudskelov alle ved Sundheden, ogsaa har vi jo det godt, for det er jo det vigtigste af alt, blot vi ved at skønne derpaa og takke derfor, nu kom Mathildes Far og Mor, ligesom hun skal til at tage afsted. Venlig hilsen til dig fra os alle, din Moder. Fru Andresen har faaet en stor Dreng, det var meget strengt for hende.

Min lille elskede Mand!

Da din Mor ikke fik Tid til og skrive saa meget, vil jeg fortsætte. Vi er lige kommen med Toget nu Kl. 7. Det er sidste Søndag, Billigtoget kører. Jeg skulle have disse Papirer, jeg nu sender over til dig, med Hjem til din Far, han skulde skrive under. Vil du saa ikke skrive dit Navn foroven, hvor det staar med Blyant. Du kan jo nok selv se det, nu sender jeg alle Papirerne, jeg fik fra Sagføreren i Fredags, over til dig. Der kan du jo ogsaa se Regningen 134 Kr. 58 Øre. Det er jo ikke saa lidt, men det er da godt, vi har dem, min Skat. Saa sender du mig nok Papirerne, saa snart du kan, saa kan jeg jo gaa ned med dem. Skal jeg betale Regningen med det samme, eller skal vi vente, til du kommer Hjem. Nu ved jeg jo saa Besked med Hussagerne, jeg fik jo dit Brev nu til Morgen. Du kan tro, om Aftenen er Tiden ogsaa lang for mig, om Dagen har jeg jo travlt. Det er slet ikke noget ved og komme i Seng, hvor var det anderledes, da jeg kunde putte mig ind til dig, min lille Skat, oh blot du havde været her, hvor skulde vi have haft det dejligt. Du kan tro, jeg skulde nok være rigtig sød, min egen Skat, der er da kun ca. 4 Uger, til du kommer Hjem. Den Tid kan alligevel snart gaa, naar man har travlt, men alligevel, naar man længes, er Tiden dobbelt lang. Naar du er borte, saa ser jeg først rigtigt, at du er min Allerbedste Ven, oh lille Musse, jeg skal nok altid være god ved dig, min Skat, jeg har tit været ond, men jeg skal nok se og gaa imod det, saa meget jeg kan. Saa vil vi rigtig hjælpe hinanden, min lille Skat, og rette os lidt efter hinanden. Den stakkels Laura Juhl er det strengt for i denne Tid. Hendes Kjæreste forsøgte og desertere, og han blev nappet. Han havde ligget paa Lazaret i Hamborg, han have faaet Foden brækket, nu skulde han til Fronten igjen, men fik Orlov og rejste Hjem til hans Forældre, saa besøgte Laura ham, og han sagde til hende, han kunde ikke holde ud og tænke paa, han skulde til Fronten igjen, for det var et sandt Helvede. Her er vejret smukt, det har ikke regnet de sidse 8 Dage. Her sender jeg i dette Hjørne ???• Brev, 10.09.1916.
Side 2.• Brev, 20.09.1916.
Side 1.

Kolding, 20.9.1916

Min egen lille Mand

Tak for Brevet, ja, nu skal jeg jo gaa og vente igjen, og længes, for det kan du tro jeg gjør, min Skat. Men jeg har jo saa forfærdeligt travlt, saa Tiden gaar jo da alligevel. Hvis ikke jeg syede, tror jeg, jeg blev skør i Hovedet af Længsel. Jeg har faaet saa meget nyt Sytøj de sidste Dage, en fin Brudekjole, 3-4 Bluser og en hel Masse. Blot jeg følger med, saa tjener jeg da lidt. Jeg var nede ved Sagføreren i Mandags med Papirerne, saa spurgte jeg ham, naar Regningen skulde betales, han sagde, det maatte vi gjøre, som vi vilde, hvis det er Dem imod, saa lad De bare være og betale den nu, jeg sagde, min Mand var indkaldt, men jeg kunde godt betale den nu, men han sagde, hvis De har ekstra Udgifter, saa lad De bare være og betale den, saa længe Deres Mand er indkaldt, saa vilde han opbevare Papirerne saa længe, han var så forfærdelig flink. Jeg syntes, saa kunde vi bedre faa Lejligheden gjort istand deromme og faa det andet betalt først, saa kan det jo være, vi kunde blive fri for og laane. Jeg var omme hos Slagterens i Gaar, men de var ikke Hjemme. Slagteren var Hjemme paa 8 Dages Orlov. Saa talte jeg med Fru Jensen, saa skulde hun sige, jeg kom Kl. 8 igjen og bestemme det med Prisen og saadan, men saa kom Jensens lille Pige om og sagde, at det maatte godt vente til Flyttedag, saa kunde du selv ordne det, naar du kom Hjem. De syntes ikke, jeg skulde have saadan Ulejlighed for det, saa kan Ingvertsen jo lave det hele paa engang. Jensens havde ikke faaet Besked paa det endnu, saa det bliver maaske ikke før Flyttedag, vi kommer til Flytten. Du kan tro, jeg ønskede i Søndags, du havde bleven hos mig, men desværre. Oh lille søde Skat, du maa være rigtig sød, til du kommer Hjem til mig igjen, det er jo kun kort Tid, saa skal vi atter favne hinanden, min lille Skat, jeg skal nok være sød, det kan du stole paa. Skriv snart, min egen Skat.

Mange Hilsen fra din Mathilde.
Hilsen fra lille Edith og 1000 søde Kys, lev vel.

Webmasterens tilføjelse:
Mathilde og Jørgen købte Nybrogade 44 i Kolding pr. oktober 2016. I FT-1916 var beboerne i huset:
Stuen, Holger Paulsen og familie, handelsagent.
1. sal, Jens Rasmus Jensen, barber og husejer.
2. sal, August Antonius Nielsen, slagter.• Brev, 20.09.1916.
Side 2.• Brev, 26.09.1916.
Side 1.

Kolding, 26. September 1916

Kære lille Mand.

Tak for Kortet, jeg fik i Dag. Støvlerne er kommen, men kan du nok taale og gaa i de andre, min Skat? Nu lakker det ellers mod Flyttedag, det er ogsaa godt, for det er så kedeligt og gaa og spekulere paa. For det er jo alligevel meget, der skal ordnes. Men det gaar vel nok, jeg har forfærdeligt travlt med Syning, men vi skal jo da have flyttet, saa kommer det andet bagefter. Jensens er alligevel saa flinke og flytte lidt før, de har allerede flyttet begge Stuer. Saa det varer vist ikke saa længe. Jeg længes ogsaa efter det, og jeg længes usigeligt efter og være sammen med dig, min egen Skat, i vort lille Hjem, for ellers savnede jeg det vigtigste. Haaber saa, du faar Orlov omkring ved den 18. saa passer det jo ogsaa mig udmærket, ved du nok, for du tænker vel ogsaa en lille Smule paa det, du ved. Hvor er jeg glad, naar jeg atter kan favne dig, du ved jo nok, jeg er en lille Skidt. Men du er jo min, saa jeg har jo Lov dertil, ikke sandt, min egen søde Skat.

Du kan tro, jeg har faaet Agurkerne godt syltet, nu kan du jo smage paa dem, naar du kommer Hjem, for før faar vi jo ikke Lov og røre dem. Ja, nu skal jeg jo nok være forsigtig med det hele, min Skat, og saa haaber vi, vi faar godt flyttet. Det gaar nok altsammen bedre, end vi tror. Far var herude i Gaar, det skulde ordnes med Peter, hvornår havde udlært. Han skal være der et Aar endnu, men saa skal han have 15 Kr. om Ugen. Det ville han hellere som kun gaa et halvt Aar til og kun faa 8 Kr.

Lev nu vel min dyrebare Skat og paa snarligt Gensyn. Lille Søster siger, lille Far, sprang op i æ Futtog og kørte lige op paa Slagelse, og saa sagde han Farvel Edith.

Mange tusinde Kys fra din egen Pige, Mathilde.

Skriv snart.• Brev, 26.09.1916.
Side 2.• Brev, 01.10.1916.
Side 1.

Kolding, den 1. Okt. 16

Min egen lille Ven

Mange Tak for dit Brev, jeg har saadan ventet efter at høre fra dig, min egen Skat. Vi har det ellers godt, men med en grusom Travlhed, for nu lakker det jo stærkt efter Flyttedag. Vi har saa smaat begyndt og pakke det, vi kan undvære. I sidste Uge vaskede jeg Storvask, alle Gardiner og det hele, du kan tro, det var en slem Omgang, jeg kunde næsten ikke sove for Værk i Armene, jeg havde skyndt mig for meget. Saa forstuvede jeg min Tommelfinger, da jeg skulde vride et Lagen, men nu er det ovre igjen. Søster er bleven saa stor i den sidste Tid, hun er bleven meget sødere, hun er aldrig saa arrig mere. Du kan tro, hun taler meget om lille Far. Ja, du kan tro, jeg længes efter dig, min egen Skat, hvor vil det blive dejligt den 18., det er det lykkeligste Øjeblik for mig, naar jeg kan slutte dig i mine Arme. Naar først vi er fra hinanden, saa mærkes Savnet først rigtigt, men lad os haabe, vi snart har faaet det lært, at have en trofast Ven og en som man elsker, for jeg elsker dig over alt, og jeg skal nok være rigtig god og sød, jeg kunde jo heller ikke andet, for du har jo fortjent det. Jeg ved ikke rigtigt endnu, hvornaar vi skal flytte, ikke denne Uge, men den næste bliver det nok, jeg skal nok skrive nærmere. Jeg skulde gjerne have en hel Del Sytøj færdigt i denne Uge, men jeg skal nok passe paa, at jeg ikke er træt, til du kommer Hjem, min Skat, oh jeg længes, kan du tro. Far og Mor har været herude i Dag, de var cyklende, jeg skulde hilse dig mange Gange, vi var omme og se Huset udvendigt. Lille Alma var med 8-Toget i Aften. Lille Edith og mig var med hende omme paa Banegaarden, saa gik vi om til Luise, og vi havde det saa rart.

Vort nye Bord fik vi i Gaar, det er meget pænt, stort, og det er lavet i en Ramme, for hvis Træet skulde svinde lidt, kan det ikke skade Linoleummet. Det er brun Linoleum. Benene er ligesom paa Egetræsbordet, og det er malet mørkt som Egetræsmøbler. Det er betalt og kostede 35 Kr. (7 for Lim og 28 Kr. for selve Træet), det var jo en lille Sum, men det er jo ogsaa meget solidt og godt lavet. Den ene af Frøknerne Bo har været her omme, for hun havde jo aldrig set os, og hun sagde, vi havde det saa ualmindeligt pænt, saa nu er jeg ikke bange for, at de ikke skal lave det lidt pænt omme i Lejligheden, til vi kommer, hun var en pæn gammel Dame, vi er troende Folk, sagde hun. Nebels siger, de er meget velhavende og propre.

Jeg drømte, at du kom sidste Nat, og jeg modtog dig i Døren og kyssede dig, men ak, det var Narværk, men nu kommer du snart, ikke sandt min Skat, i Virkelighed, saa er alting godt, et lille Kys.

Nu til Slut mange varme Kys fra din egen lille Kone og Datter. Lev vel, min egen Skat og skriv snart.• Brev, 01.10.1916.
Side 2.• Brev, 11.10.1916.
Side 1.

Kolding, 11.16? "Nu ved jeg endelig, hvornaar vi skal flytte, det bliver på Mandag (16. oktober?), Dagen før Flyttedag."

Min egen lille Mand

Du kan tro, jeg blev glad, da jeg i Dag fik Brev fra dig, for det er jo saa længe siden, jeg har hørt fra dig, min Skat, men jeg tænkte jo nok, det var ikke nemt og komme til og skrive. Men det er da godt, du er rask, min Skat, det er vist nogen kolde Ture, du er med til, det er da noget forfærdeligt noget med dette Soldateri. Du trænger vist til og faa noget varmt Tøj, kan du holde det ud, til du kommer Hjem, min Skat, saa skal du nok have din tykke Uldtrøje paa og Underbukser. Oh hvor jeg ogsaa glæder mig til den 18., hvor vil det blive dejligt, ikke sandt? min søde Skat, denne Gang kan du stole paa, der er ikke noget i Vejen, for allerede sidste Søndag fik jeg de Fremmede, vi saa tit har talt om, saa nu er jeg da klar over, at der ingen Hindringer er i Vejen, det er vi jo glade for, min søde lille Skat. Oh hvor jeg længes, og jeg elsker dig, min dyrebare Skat, du holder ogsaa lidt af mig, ikke sandt? Ja, det tror jeg da, ogsaa af vor lille Edith, ja, nu er jeg lidt pjattet, men du kjender mig jo nok. Nu ved jeg endelig, hvornaar vi skal flytte, det bliver på Mandag, Dagen før Flyttedag. Kristians var kørende herud i Gaar og din Far, saa var jeg omme ved Jensens og høre, om vi ikke kunde flytte Mandag, for Tirsdag bliver det et forfærdeligt Jag, og saa skal Kristian jo ogsaa saa tidligt herud, nu fik jeg jo saa dem sagt Besked, og naar saa Far og din Far og Kristian kommer, saa maa vi vel kunde klare den, saa jeg haaber alting gaar godt, din Far kommer med Morgentoget og hjælper mig og flytte alt det i Kælderen og Træet i Sække. Jensens flytter ogsaa selv Resten paa Mandag, men Stuerne er jo tomme, saa kan vi jo begynde og sætte derind først. Jeg betalte i Gaar Jensen de 20 Kr., saa er det jo ordnet. Ja, det tager jo lidt paa Pengene, men jeg faar jo da lidt ind i Stedet, jeg fik 8 Kr. sidste Gang ved Oppenhagen til Brændsel og 2 Kr. i Tillæg, men jeg ved ikke, om vi faar dem hver Gang, vi maa jo ogsaa faa Husleje for denne Maaned, jeg tager dem, han giver mig. Det er da det fornuftigste, synes du ikke. Du kan tro, vi slider i det nu, paa Søndag skal vi pakke hele Dagen Billeder og Glassager, saa det hele er nemt og gaa til paa Mandag. Din Far har ingen Hest faaet endnu, saa paa et rigtigt glædeligt Gensyn i Nybrogade 44, min Elskede. Lev vel. Du skal nok faa det godt i den Tid, du er Hjemme, det bliver, som vi er nygifte. Et lille sødt Kys fra mig og lille Edith.• Brev, 11.10.1916.
Side 2.• Brev, 14.10.1916.
Side 1.

Kolding, den 14.10.16

Min lille søde Musse

Tak for Brevet, jeg fik i Dag. Oh, hvor er jeg glad, naar bare du kan komme, min Skat, jeg længes saa usigeligt, kan du jo nok tænke, det ved jeg jo ogsaa nok, du gjør. Der er ikke noget i Vejen endnu, min Skat, blot det nu vil vente Søndag over, vi haaber paa det bedste. Nu vil jeg saa gaa ned til 7-Toget om Aftenen, hvis du saa ikke er med, haaber jeg, du kommer om Natten. Nu har jeg saadan Feber, om du kommer eller ej? Du maa se og komme, min Skat, men du kan jo ikke tage Orlov selv. Du kan tro, jeg skal nok være sød, forfærdelig sød, men lad os nu ikke tænke alt for meget derpaa, hvis vi skulde blive skuffet. Hvis nu du ikke skulde komme, saa skriver du vel til mig først, du skriver ikke om Støvlerne, men du har vel faaet dem. Jeg skriver ikke saa meget, min lille Skat, haaber paa en rigtig hjertelig Omfavnelse Lørdag Aften eller Nat. Søster siger Far er Saldat, kommer straks Hjem til Edith. Hun bliver saa stor, hun snakker om dig hver Dag.

Mange Hilsen og søde Kys skal du faa, hvis du kommer, og meget mere, din egen lille Kone, og et lille Kys fra lille Søster.

Lev vel, kom endelig.• Brev, 14.10.1916.
Side 2.• Brev, 29.10.1916, Nybrogade 44, 2., Kolding.
Side 1.

Kolding, d. 29.10.16

Min kjære lille Mand

Tak for dit Brev, min Skat. Det gaar jeg jo altid og venter efter. Ja, jeg har det heller ikke saa godt, som naar du er Hjemme hos mig. Jeg vilde ønske, at du var hos mig i Dag. Det er Søndag, jeg sidder i den pæne Stue alene, jeg savner min Elskede, ellers har jeg alt, hvad hjertet begærer. Naar jeg nu snart har dig Hjemme hos mig, saa maa det da være fuldkomment, et Liv uden Kjærlighed er alligevel saa tomt. Jeg drømte ellers saadant fælt noget sidste Nat, kan du tro, du havde lavet noget galt, min lille Skat, det var da, hvad Kjærligheden angaar, og du sagde, du var nødt til og gifte dig med hende, end hvor nødig du vilde, for du kunde ikke betale, du sagde til mig, at jeg kunde godt tage Ringen af, for den havde ingen Betydning mere. Det er ligesom jeg kan mærke det endnu, jeg stod og klyngede mig til dig og tiggede og bad om at blive hos mig, men du vilde slet ikke høre mig, jeg blev vaagen ved, at jeg græd højt. Da jeg saa faldt i Søvn, drømte jeg om det samme igjen. Synes du ikke, jeg havde Grund til og græde, det eneste Menneske paa Jorden, som jeg elskede, forlod mig. Men Gud ske Lov det var kun Drømme. Jeg haaber, du er rigtig sød, min lille Skat, oh jeg holder saa meget af dig, kan du tro. Bare de fjorten Dage vil skynde sig og gaa, saa jeg kan faa dig Hjem til mig igjen. Det gik helt godt med Søster den Aften, hun fik jo Chokolade, saa hjalp det jo. Fru Herning og Mine G. sad og ventede paa mig, den Aften du rejste, de havde en hel Masse Sytøj med, saa nu skal jeg jo rigtig til og sy. Nu er det da endelig kommen i Orden nedenunder, og vi har ogsaa faaet skuret og ferniseret, saa nu er vi snart ovenpaa. Lille Søster var lidt syg forleden Nat, men nu har hun det godt igjen. Ellers er alt ved det Gamle. Lev nu vel, min Skat, og skik dig godt og kom snart hjem til mig igjen, for du kan tro, jeg venter. Det gjør du vel ogsaa, skriv nu snart og drøm om mig og ikke om nogen anden.

Mange kys sender din lille Kone og Datter• Brev, 29.10.1916.
Side 2.• Brev, 04.11.1916, Nybrogade 44, 2., Kolding.
Side 1.

Kolding, den 4.11.1916

Min egen lille Musse

Ja, du maa undskylde, at det varer saa længe, inden du hører fra os. Jeg har haft saa forfærdeligt travlt i denne Uge. Folk kommer stormende, til det er grueligt. Du kan tænke dig, at jeg har syet en Silkekjole til Fru Vergeltoft til et Sølvbryllup i Gaar, saa jeg syede sent om Aftenen. Men nu kom Mette i gaar, og det var jeg glad for, for i næste Uge er det ligesaa galt, men hun bliver kun i 14 Dage, for hun skal over til Odense paa Husholdningsskolen i 11 Dage, det er jo gratis, saa synes hun, det kunde være helt morsomt. Nu lakker det, du kommer Hjem, min Skat. Jeg længes ogsaa forfærdeligt efter det, kan du tro. I disse Dage har jeg lidt Mavepine, saa det er da godt, at jeg har det overstaaet, naar du kommer Hjem. Nu er det næsten kun 1 Uge, saa faar jeg min lille Sovekammerat igjen, og du faar din, er du saa ikke glad? Og saa vi skal nyde Livet sammen i vort lille hyggelige Hjem. Lille Søster staar og vil prikke paa Bogstaverne, hun vil ogsaa skrive til lille Far. Pengesagerne staar omtrent, som da du rejste, for jeg har kjøbt en Seng til Loftsværelset, for vi kan da omtrent faa de Penge ud af det i Maaneden, som Helga skal have, saa mærkes det da ikke saa meget. Sengen kostede 9,80 og Madrassen 6,40. Det er en dejlig Seng, saa har jeg taget begge underdyner fra vores Senge til Værelset, og med hvidt Dynebetræk og hver sit. Hannes Dyne passer udmærket til begge vores Senge. Jeg har tapetseret den ene Ende af Værelset, hvor der var Stenmur med de Tapeter, der var levnet fra vores Soveværelse og smaa Gardiner og hver sit. Det i Sovekammeret ved Papiret, der var i Stykker, har jeg faaet lavet i Stand. Nu skriver du vel saa snart som muligt, min Skat. Jeg skal nok tjene saa mange Penge, som jeg kan, jeg har snart mange tilgode. Nu til slut mange kjærlige Hilsener og Kys fra din Musse og lille Søster. Vi længes efter dig, kan du tro.

Lev vel og paa snarligt Gensyn, min Skat.
Ogsaa en Hilsen fra Mette.• Brev, 04.11.1916.
Side 2.• Brev, 09.11.1916, Nybrogade 44, 2., Kolding.
Side 1.

Kolding, den 9.11.1916

Min egen lille Skat!

Tak for dit Brev, som jeg fik i Dag, ja, nu er det nok det sidste, jeg skriver denne Gang, og vi haaber, om ikke det skulde blive det sidste i denne Krigens Periode. Saa bliver det da først noget ved og leve, naar jeg igjen har dig, min lille elskede Skat. Hvor skal jeg skønne paa det hver Aften, naar jeg kan slutte dig i mine Arme og meget mere, ja, jeg længes saadan, jeg kan næsten ikke holde det ud, naar jeg saadan sidder i mine egne Tanker, saa kommer jeg altid tilbage til det samme igjen. Hvor er det dejligt og have et Menneske og holde af, ikke sandt, min lille Skat? Vi var jo sammen, fra vi var Smaa. Det var godt, vi kom til Frederikshøj den dejlige Aften, og saa kom der jo mange dejlige Aftener derefter, og vi haaber, der kommer mange endnu, hvor vi rigtig skal have det dejligt, min lille elskede Skat. Jeg længes efter at trykke et Kys paa din Mund, nu er det saa Nyt. Skal vi saa være rigtig søde Venner, naar du nu kommer Hjem, lille Nørgen, som Søster siger. Søster snakker tit om lille Far, kan du tro. Hun bliver snart stor nu. Nu kan hun snart selv klare sig. Alt gaar ellers ved det Gamle, og nu kan vi jo afgjøre det mundtligt, naar vi atter skal se hinanden. Tirsdag Aften eller Nat, hvis du kan naa det, kommer du vel med 7-Toget, saa kan vi jo gaa lidt tidligt i Seng, for der er jo altid lidt, der skal besørges, inden vi sover.

Lev nu vel, til vi ses. Mange kys fra din Pige og lille bitte Søster.

Hilsen fra Mette. Saa skriver du vel en Gang til. Godnat.• Brev, 09.11.1916.
Side 2.

• FT-1921, 01.02.1921, Hejls By, Hejls Sogn, matr. 6o el. 6r (Hejls Kirkevej).

• FT-1925, 05.11.1925, Refsgård, Egtved Sogn.

• FT-1930, 05.11.1930, Refsgård, Egtved Sogn, matr. 11d.

• FT-1940, 05.11.1940, Refsgård, Egtved Sogn, matr. 8-11d. Husgerning.• Billede: Vejstrupskov.
Familiebesøg hos Aage og Edith Hansen:
Mathilde Kristine Bargisen, født Nielsen
Erna Louise Hansine Balle, født Bargisen
Ford Consul (ejer Willy Frandsen)


Billede

MATHILDE blev gift med JØRGEN JØRGENSEN BARGISEN, søn af CHRISTIAN CHRISTIANSEN BARGISEN og CHRISTINE BEENGAARD, den 07.04.1914 i Kolding Sankt Nicolai Kirke, Sankt Nicolai Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt. (JØRGEN JØRGENSEN BARGISEN blev født den 04.10.1891 på Slåtoftvej 1, Sjølund, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, dåb den 08.11.1891 i Vejstrup Kirke, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, døde den 06.08.1974 i Østergade 17, Egtved, Egtved Kommune, Vejle Amt og blev begravet den 10.08.1974 på Egtved Kirkegård, Egtved Kommune, Vejle Amt.)

punkttegn  Om JØRGEN og MATHILDE:• Bopæl: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.
Billedet er taget ved overtagelsen i 1921.• Bopæl: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.• Bopæl: "Ulvedal", Bidalgårdvej 10, Refsgårde, Egtved, matr. 8a.• Bopæl: Østergade 17, Egtved By, Egtved, matr. 31a.
Dengang Vejlevej 17, Egtved By, Egtved, matr. 31a• Vielsesattest, 1914.
Kilde: Egtved Lokalhistoriske Arkiv.

Ungkarl Möllersvend
Jörgen Jörgensen Bargisen
født i Vejstrup Sogn 4. Okt. 1891
og Pige Mathilde Christine Nielsen
født i Aller Sogn 25. Nov. 1889
bleve ægteviede i Kolding Kirke den 7. April 1914.• Sølvbryllup, 07.04.1939, Egtved.
Datteren Ediths sang i anledning af forældrenes sølvbryllup:

Ved Fars og Mors Sølvbryllup
Fredag d. 7. April 1939
Mel.: Droslen slog i Skov

Far og Mor nu naaede den Lykke,
vandre sammen femogtyve Aar.
Hjemmets Løsen det var Fred og Hygge,
som Eksempel deres Samliv staar.
Her i Sangen be'r vi alle Venner,
hjælp os, mens Takken vi frembæ'r,
alle de, som Far og Moder kender,
ved saa godt, hvad de for os er værd.

Kære Mor, du har saa stort et Hjerte,
og du førte os med kærlig Haand,
alt hvad vi i Barndomstiden lærte,
knytter os til dig med stærke Baand,
derfor vil i Dag for dig vi bede,
at du bliver skænket Lykken stor,
gid du maa i mange Aar os lede.
Tak for alt, vor kære, lille Mor.

Kære Far, den bedste Far i Verden,
mod os alle du i Hjemmet var
god og trofast i din hele Færden,
tro mod Mor du Livets Alvor bar.
Stedse var vi jo i dine Tanker,
for vor Fremtid altid stridt du har,
for vor Lykke altid Hjertet banker.
Tal for alt, vor kære, gode Far.

Lad det saa til Sølvbrud'parrets Ære
nu de bedste Ønsker følge dem.
Gid at Fremtidsvejen lys maa være
og al Lykke følge vil vort Hjem.
Gid for os den Glæde maa oprinde
at beholde Jer i mange Aar,
og at vi maa Jer tilsammen finde
altid glade som i dette Aar.• Guldbryllup, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Mathilde Kristine Bargisen, født Nielsen
Jørgen Jørgensen Bargisen
Edith Christine Magdalene Hansen, født Bargisen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Mathilde Kristine Bargisen, født Nielsen
Jørgen Jørgensen Bargisen
Edith Christine Magdalene Hansen, født Bargisen
Aage Viktor Hansen
Ragna Elisabeth Frandsen, født Bargisen
Birthe Frandsen
Kurt Allan Frandsen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Jørgen Jørgensen Bargisen
Edith Christine Magdalene Hansen, født Bargisen
Aage Viktor Hansen
Ragna Elisabeth Frandsen, født Bargisen
Birthe Frandsen
Kurt Allan Frandsen
Willy Frandsen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Betty Helene Pedersen, født Hansen
Christian Pedersen
Alma Pouline Nielsen, født Petersen
Christian Martinus Nielsen
Carsten Balle
Erna Louise Hansine Balle, født Bargisen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Andersens fra Teglgården
For bordenden: ukendt• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Knud Erik Hansen
Aage Kristian Bengaard Bargisen
Elfride (Frida) Nielsen, født Schorling
Peter Nielsen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Jørn Balle
Gunner Leif Hansen
Karl Evald Balle• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Elfride (Frida) Nielsen, født Schorling
Peter Nielsen
Jørn Balle
Gunner Leif Hansen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Erna Louise Hansine Balle, født Bargisen
Carsten Balle
Aase Bargisen, født Kristensen
Annette Bengaard Bargisen
Svend Kristian Bengaard Bargisen
Andersens fra Teglgården• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Christian Martinus Nielsen
Annette Bengaard Bargisen
Carsten Balle
Erna Louise Hansine Balle, født Bargisen
Aase Bargisen, født Kristensen• Guldbryllupsfest, 07.04.1964, Restaurant Palmehaven, Vejen.
Kurt Allan Frandsen
Jens Christian Balle
Johannes Nyegaard
Inger Marie Nyegaard, født Balle• Gravsted: Egtved Kirkegård, Egtved Kommune, Vejle Amt.
Jørgen Bargisen ved Mathildes grav.• Gravsten: Egtved Kirkegård, Egtved Kommune, Vejle Amt.
Her Mathilde K. Bargisen.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

I kirkebøgerne i Egtved ved Svend, Aage og Ragnas fødsler fremgår det, at parret blev viet i Sct. Michaels Kirke i Kolding. Vielsen er fundet i Sankt Nicolai Sogn, opslag 68, og her står "i kirken" af pastor Kiørboe, hvilket også fremgår af parrets vielsesattest.
Forlovere skræddermester Laue Nielsen i Hejls og arbejdsmand Thue Petersen i Kolding.
Lysning bestilt 21. marts 1914.
Lysning den 22. og 29. marts og 5. april 1914.

Mathilde og Jørgen mødte hinanden på Frederikshøj Kro, nu Den Gamle Grænsekro, beliggende mellem Christiansfeld og Taps. Det var til en opførelse af "Eventyr på Fodrejsen". Jørgen arbejdede på det tidspunkt på Sjølund Mølle og Mathilde på systuen "Nord" i Christiansfeld ifølge datteren Edith. I 1910 er Mathilde i Kolding på Andreas Erichsens systue. Når de skulle mødes, skrev Jørgen gerne: Ved Taps Mejeri, hvis det ikke blæser! Møllen gik udelukkende ved vindkraft, så når det blæste, malede de både dag og nat.

Kolding Folkeblad, 6. februar 1909
Dilettantforestilling
i
Frederikshøj Kro
Søndag den 14. og Mandag den 15. Februar pr. Kl. 7 ½.
Der opføres:
"Eventyr paa Fodrejsen",
Sangspil i 4 Akter af C. Hostrup.
Efter Forestillingen hver Aften Dans til Kl. 2.
Billetter faas ved Indgangen og kan forudbestilles i Kroen.
Dilettanterne.

Ved ægteskabets indgåelse var adressen Rosengade 4, Kolding. Boede til leje i kvistlejligheden. Edith født i Rosengade 4 (20.10.1914). På den tid også kaldet Rosendahlsgade.

I folketællingen 1.2.1916 bor parret Rosengade 4, Kolding.

Af brevveksling mellem Jørgen og Mathilde i sept., okt. og nov. 1916 fremgår det, at de flyttede til Nybrogade 44 omkr. 1. november 1916. De købte hele ejendommen af barber Jens Rasmus Jensen for kr. 11.000, boede selv på 1. sal og lejede resten ud. Gadenavnet blev senere ændret til Kongebrogade.

Mens de boede i Rosengade og Nybrogade, havde de kolonihave i nærheden.

1920: Solgte huset i Nybrogade for kr. 22.000 og købte ejendom i Refsgård, Egtved. Indtil denne kunne overtages, boede de i en periode til leje i Hejls hos skomagermester Laurids Andersen. Skomagerens søn Anders Andersen, født 29.12.1906 i Åbenrå, rejste med til Refsgård og var tjenestekarl hos Jørgen og Mathilde i en årrække. I FT-1925 tjente Anders Andersen hos gårdejer Jens Jensen, Refsgårde. I 1927 stod Anders Andersen fadder til Aage Kristian Bengaard Bargisen.

Fra 1. maj 1921: Bidalgårdvej 10 (Ulvedal), Refsgård, Egtved (kr. 27.000). I februar samme år var Egtved-pigen blevet fundet på Peter Platz' mark i Refsgårde.

I 1925 fik Mathilde og Jørgen radio!

Fra 1949: Østergade 17, Egtved. Hed tidligere Vejlevej.

Jørgen og Mathilde fik aldrig telefon. Når det var nødvendigt at tage kontakt til familien, gik man over til Højer i Smalfort. Han tog også gerne imod telefonbesked til Jørgen og Mathilde. (Så vidt det huskes, havde Højer noget med Egtved Sygekasse at gøre). Ellers var kommunikationsmidlet breve.

Noter om Jørgen Jørgensen Bargisen og Mathilde Kristine Nielsen samt om deres ægteskab er lavet i samarbejde med Betty Pedersen (født Betty Helene Hansen). Jørgen og Mathilde efterlod sig breve fra perioden 1914-1916. Desuden har Bettys mor (Edith Christine Magdalene Hansen, født Bargisen) nedskrevet sine erindringer, og hun har bl.a. været med som forfatter i bogen "Husmandskonerne fortæller" (Marianne Zenius 1987). - En stor tak til Betty Pedersen for lån af talrige familiefotos!


Afskrift af avisnotits bragt i anledning af parrets sølvbryllup 7. april 1939:

"Sølvbryllupsfest i Egtved

I anledning af, at Gdr. Jørgen Bargisen og Hustru, Refsgaard, forleden fejrede Sølvbryllup, havde Egtved Husmandsforening indbudt Sølvbrudeparret med Familie til en festlig Sammenkomst i Forsamlingshuset i Onsdags Aftes.

Ved 8-Tiden satte man sig til de festligt smykkede Kaffeborde, hvorefter Husmandsforeningens Formand, S. H. Sørensen, Refsgaard, bød Sølvbrudeparret med Familie Velkommen samt udtalte Ønsket om en god og hyggelig Aften. Ved Kaffebordet indledede Formanden med en smuk Tale til Sølvbrudeparret og Børn, og derefter skiftede Tale og Sang.

Jørgen Bargisen takkede paa egne og Familiens Vegne for Festen samt for den fra Foreningen tilsendte Gave.
(Et komplet kaffestel til 12 personer).

Aftenen sluttede med en Svingom."Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com