pil pil pil pil
PEDERSEN, PEDER
(1824-1864)
LUNDEBORG, JENSINE RASMUSDATTER
(1833-1911)
NIELSEN, HANS
(1820-1881)
FREDERICHSDATTER, DORTHEA
(1814-1874)
LANGHOF, RUDOLF VIGOR HARALD THORVALD LOUIS PETERSEN
(1855-1905)
HANSEN, NIELSINE LOUISE
(1856-1933)

LANGHOFF, PETER
(1882-1971)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. RASMUSSEN, Ellen Marie

2. HOHLMANN, PAULINE CHRISTIANE

LANGHOFF, PETER 9,10

  • Født: 09.06.1882, "Gl. Ålegård", Gl. Ålbo, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Dåb: 08.07.1882, Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Ægteskab (1): RASMUSSEN, Ellen Marie den 11.08.1912 i Horsens Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
  • Ægteskab (2): HOHLMANN, PAULINE CHRISTIANE den 16.01.1917 i hjemmet, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
  • Død: 08.08.1971, Augustenborg, Sønderborg Amt i en alder af 89 år
  • Begravet: 11.08.1971, Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup, Kolding Kommune, Vejle Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Søn af Rudolf Vigor Harald Thorvald Louis Petersen Langhof ? eller ?

Opslag 46 født.
Faddere:
Hans Jakob Hansen, Laurits Tørnæs, Caroline Hansen og Peter Petersen Langes enke.

I april 1903 sejlede Peter Langhoff fra København. Derefter fra Liverpool, England. Bestemmelsessted Dannebrog, Nebraska, USA. Skibsnavn "Etruria ". Ankom 17. maj 1903 til New York. Det var hans første ophold i USA. Billetten var betalt af vennen E. N. Hatt, Nebraska. Denne Erich Nissen Hatt (fra Gl. Ålbogård) udvandrede i 1888 med sine forældre og søskende til Dannebrog, Nebraska.

"Ship Information
Ship Name: ETRURIA
Years in service: 1884-1909
Funnels: 2
Masts: 3
Ship Description: Built by John Elder & Co., Glasgow, Scotland. (Later became Fairfield Shipbuilding & Engineering Co.). Tonnage: 8,127. Dimension s: 501' x 57' (520' o.l.). Single-screw, 19 knots. Compound engines. 14,5 00 I.H.P. Three masts and two funnels. Steel hull.
History: Passengers: 550 cabin, 800 third. Accommodation later was changed to 550 first, 160 second and 800 third. The last single-screw trans-Atlantic liner to break the speed record. Maiden voyage: Liverpool-New York, April 25, 1886. Broken up for scrap at Preston in 1909. Sister ship: Umbria."


Den 15. juli 1905 sejlede Peter Langhoff fra Liverpool, England med skibet "Campania", der ankom til New York den 22. juli 1905. Forinden havde han opholdt sig i Nebraska fra 1903 til 1905. Hans destination var kusinen Sylvia Larson, 52 Eastern Street, Cleveland, Ohio. Peter Langhoff var i besiddelse af 40 USD.

"Ship Information
Ship Name: CAMPANIA
Years in service: 1893-1918
Funnels: 2
Masts: 2
Shipping Line: Cunard
Ship Description: Built by Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Govan, Glasgow, Scotland. Tonnage: 12,950. Dimensions: 598' x 65' (622' o.l. ). Twin-screw, 22 knots. Triple expansion engines. Two masts and two funnels.
History: Launched, September 8, 1892. Boilers: 13. Furnaces: 100. Consumed 20 1/2 tons of coal per hour to obtain 22 knots. 30,000 I.H.P. Displacement: 21,000 tons. From keel to top of funnels measured 130 feet; diameter of funnels 19 feet. First twin-screw Cunarder. Passengers: 600 first, 400 second, 1,000 third. Maiden voyage: Liverpool-New York, April 22, 1893. Set a trans-Atlantic speed record of 5 days, 17 hours, 27 minutes, on her return trip. Sold to shipbreakers in 1914. However was resold to the British Admiralty and converted into aircraft carrier. In collision with the battleship Revenge, November 5, 1918, in Firth of Forth, and as a result sunk. Sister ship: Lucania."


Den 28. august 1909 ankom Peter Langhoff til New York fra Southampton med skibet "Philadelphia".

"Ship Information
Ship Name: PHILADELPHIA
Years in service: 1885-1929
Funnels: 1
Masts: 2
Shipping Line: Red "D"
Ship Description: Built by W. Cramp & Sons Shipbuilding Co., Philadelphia, Pa. Tonnage: 2,520. Dimensions: 300' x 35'. Single-screw, 11 knots. Compound engines. Two masts and one funnel.
History: Passengers: 76 first and 30 second. No longer in service, 1929."


Under opholdet i USA var han landarbejder.

På www.lenescorner.dk er der i en skibsdatabase fundet følgende:

"Solgt - Ifølge udskrift af Fredericia Auktionsprotokol dateret Fredericia, den 18. oktober 1909 og skøde dateret Fredericia, den 16. februar 1910 er dette fartøj solgt til: Peter Langhoff, Gl. Aalbo, pr. Kolding.
Solgt - Ifølge skøde dateret Kolding, den 1. september 1910 til: H. C. V. Tørnæs, Gl. Aalbo."
Fartøjet var en 2-mastet fiskekvase til fiskeri med drivvod, 30,3 fod og 5,19 BRT."


Ved vielsen til Ellen Marie Rasmussen i 1912 er Peter Langhoff i kirkebogen opført som forpagter, Gl. Ålbogård. Fra 1887 til 1934 ejedes Gl. Ålbogård af Hans Lauesen Frost. I FT-1911 er Peter Langhoff ikke på Gl. Ålbogård.

Ved folketællingen 1. februar 1916 var Peter Langhoff indkaldt til Sikringsstyrken i Ringsted.
Menig 37/11, 26. Batt., 2. Komp.
Senere Næstved.

Peter Langhoffs soldatersangbog er 2018 indleveret på Genforeningsmuseet i Taps:
Soldatersangbogen
Samlet og udgivet af Viggo Bierring, mag.art.
Sjette oplag
København og Kristiania
Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag
MCMX
Antagen af Krigsministeriet til brug i hæren

Kolding Folkeblad, 6. september 1912:
En Pige,
som vil malke, samt en yngre Karl kan faa Plads til 1. Nov.
P. Langhoff,
Gl. Aalegaard, Varmark Station.

Horsens Folkeblad, 29. september 1913:
En yngre Karl og Pige
kan faa Plads hos undertegnede til 1ste November. Høj Løn og Ophold i Familien.
P. Langhoff,
Enemark,
(via Kolding) Varmark Station.

Kolding Folkeblad, 6. august 1914:
Den Kvægavlsforeningen "Stenderupskov"
tilhørende Tyr af rød, dansk Race staar til Bedækning for 25 Kr. pr. Ko, naar Koen føres til Tyren. Tyren fik 1. Præmie paa Ungskuet i Randers. Der modtages kun sunde Køer fra Besætninger, der er fri for Kastning.
Telefon 59 Sdr. Stenderup
P.F.V.: P. Langhoff.

Kolding Folkeblad, 22. november 1917:
Tyr
ønskes til Købs.
Stenderup Skovs Kvægavlsforening ønsker at købe en Tyr af rød, dansk Race. Mulige Tilbud med Opgivelse af Ophavsmødrenes Ydelse og Pris sendes til undertegnede Formand.
P. Langhoff,
Enemark, Varmark St.
Telf. 59 S. Stenderup

Kolding Folkeblad, 28. september 1918:
En flink, yngre
Pige
kan faa Plads 1. November.
P. Langhoff,
Enemark, Varmark St.

Horsens Folkeblad, 18. november 1919:
Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Danmark:
Landbruget:
... Proprietærerne Chr. Holst, Kongens Hørgaard pr. Varmark, P. Langhoff, Enemark pr. Varmark og K. Aagaard, Strandholm pr. Sdr. Stenderup.

Peter Langhoff købte gården "Enemark", Mørkholtvej 9, Sdr. Stenderup, i 1912, matr. nr. 45. (Bogen "Danske gårde i tekst og billeder": Oprettet år 1817). Gården ligger i udkanten af Stenderup Midtskov. Nedenfor lidt om Enemark:

Enemark

Ejedes i første halvdel af 1800-tallet af Christen Hansen Juhl. Han var søn af gårdmand i Stenderup Hans Nissen (Juhl). Christen Hansen Juhl døde 1853, 68 år gammel, efterladende sig tre børn, Niels Jep, Maria og Anna. Den ældste søn Hans Juhl havde haft gården indtil sin død i 1845, hvorefter lillebroderen Niels Jep Abine Juhl overtog den. Han døde 1889, hvorefter hans søn Hans Christian Nielsen Juhl ejede den indtil 1912, hvor han døde uden at efterlade sig børn. Enemark blev herefter købt af Peter Langhoff.

Niels Jep Abine Juhl var gift med Anna Johanna Enemark, datter af parcellist ved Stenderup Strand Jens Sörensen Enemark, født i Trelde ved Fredericia af forældrene Sören Jensen Enemark og Mette Petersdatter. Vi går således ud fra, at gården har fået sit navn efter denne Anna Johanna.

1.5.1945 overgik gården til sønnen Louis som forpagtning. Overtagelse i september 1950.

Parret boede en periode på Skibelundvej 6 i Sønder Stenderup, kom senere på aftægt hos datteren Ellen Marie, gift med Willy P. Clausen i Grønninghoved, Vejstrup Sogn.

Et af Peter Langhoffs børnebørn har fortalt, at i Stenderup blev Peter Langhoff kaldt "Lysets Engel". Det var opstået ved, at han cyklede rundt og aflæste el-målere, og at han i sine unge år var meget optaget af de nyreligiøse bevægelser i USA.

Død: Indtastet kirkebog. Peter Langhoff, fhv. gårdejer, 89 år. Søn af nu afdøde gårdejer Rudolf Vigor Harald Thorvald Louis Petersen Langhoff og hustru Nielsine Louise Hansen. Enkemand efter afdøde Povline Christiane Hohlmann, sidste fælles bopæl Vejstrup Sogn.

Thisted Amtsavis, 11. november 1927:
Stum i otte Maaneder
En vellykket Operation
For otte Maaneder siden mistede fhv. Gaardejer Peter Langhoff af Sønder Stenderup fuldstændig Mælet. Han søgte derefter flere Læger, uden at det hjalp det mindste. Nogle Bekendte raadede ham nu til at søge Læge Abild i Aabenraa, hvilket han modstræbende gjorde, da han havde mistet Troen paa nogen Sinde at faa Mælet igen.
Forleden gik Gaardejer Langhoff saa op til Læge Abild. Lægen foretog i Løbet af et Minut et Indgreb, der øjeblikkelig gav Patienten Mælet tilbage.
Han blev selvfølgelig overstrømmende glad og skyndte sig i Følge "Aabenr. A. Av." ned paa Hotel "Danmark" for selv at telefonere den glædelige Nyhed til Venner og Bekendte rundt om.

Billede

punkttegn  Om PETER:• Dåbsattest, 09.06.1882.

• FT-1890, 01.02.1890, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup Sogn.
Side 44. 3 søskende.

• Konfirmation, 11.04.1897, Sønder Stenderup Kirke, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.

• FT-1901, 01.02.1901, "Gl. Ålegård", Sønder Stenderup Sogn, matr. 40a.
Side 615+616. Hjemmeboende.

• FT-1916, 01.02.1916, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.
Side 7. Indkaldt til sikringsstyrken. Svigerfaderen passer sønnen Jeppe. En husbestyrerinde Carla Jensen.

• FT-1921, 01.02.1921, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.
Side 84. Gårdejer. Gift. Sønnen Jeppe af hans 1. ægteskab. Louis og Ellen Marie.

• FT-1925, 05.11.1925, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.
Side 73. Gårdejer. Gift. 5 børn.

• FT-1930, 05.11.1930, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.
Side 68. Gårdejer. Gift. 5 børn.

• FT-1940, 05.11.1940, "Enemark", Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, matr. 45.
Bog 1. Side 9+10. Gårdejer. Gift. Sønnen Jeppe hjemmeboende som forkarl.

• Bopæl: "Enemark", Mørkholtvej 9, Sønder Stenderup, matr. 45.


Billede

PETER blev gift med Ellen Marie RASMUSSEN, datter af Niels William JOHANSEN og Caroline Cathrine JEPPESEN, den 11.08.1912 i Horsens Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. (Ellen Marie RASMUSSEN blev født den 07.02.1886 i Horsens Vor Frelser Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, dåb den 22.04.1886 i Horsens Vor Frelser Kirke, Vor Frelser Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, døde den 31.01.1915 på "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 05.02.1915 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)


punkttegn  Parnotater:

Opslag 230 viet.

Billede

PETER blev derefter gift med PAULINE CHRISTIANE HOHLMANN, datter af BERTHEL HOHLMANN og ANNA SCHMIDT, den 16.01.1917 i hjemmet, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. (PAULINE CHRISTIANE HOHLMANN blev født den 13.05.1886 på "Sillehole", Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, dåb den 11.06.1886 i Løjt Kirke, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, døde den 05.05.1966 i Grønninghoved, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt og blev begravet den 09.05.1966 på Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt.)

punkttegn  Om PETER og PAULINE:• Vielsesattest, 16.01.1917.• Vielsesbrev, 16.01.1917.
Side 1.• Vielsesbrev, 16.01.1917.
Side 2.• Familiebillede: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Fotograf: Georg Burcharth, Kolding.

Pauline og Peter Langhoff med Louis og Jeppe.• Børn.
Fotograf Rosa Jensen, Sdr. Bjert.

Jeppe, Louis og Ellen Marie Langhoff.

Billedkilde: Inger og Hans Lindberg Skov.• Børn: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Anna, Bertel, Ellen Marie, Louis og Jeppe.• Familiebillede: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Ellen Marie, Pauline, Bertel, Peter, Anna.
Bagved: Louis og Jeppe.• Børn: "Enemark", Mørkholt, Sønder Stenderup Sogn.
Ellen Marie, Louis og Anna.• Bopæl: "Enemark", Mørkholtvej 9, Sønder Stenderup, matr. 45.• Gravsted: Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup.• Familiebillede, 1978.
De fire Langhoff-søskende:
Bertel, Ellen Marie, Anna Povline og Louis.


punkttegn  Parnotater:

Familiebilleder

Viet hjemme i henhold til vielsesbrev "Givet i København, den 5. januar 1917".

Efter at parret flyttede fra "Enemark", flyttede de til Skibelundvej 6 i Sønder Stenderup, hvor de boede, indtil de kom på aftægt hos Willy og Ellen Marie i Grønninghoved.

Huset på Skibelundvej 6 (matr. 92a) blev opført i 1877 og er i dag (2009) på 95 m2. Pauline og Peter Langhoff boede til leje hos "fru Lange". De havde den ene ende af huset. De to lejligheder var adskilt af en dør kun forsynet med en haspe. Haven var delt helt nøjagtigt i to halvdele adskilt af en havegang. I haven var der et zinkskur, der fungerede som redskabsskur, brændeskur og lokum.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 01.05.2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af bellevue250(snabela)gmail.com